Praktisch

De St. Jozef telt circa 100 leerlingen. Zij zijn verdeeld over 4 gecombineerde groepen. Het team telt ruim 12 medewerkers. Onze school is gevestigd in MFA Over de Leek.

Schooltijden

De St. Jozef werkt met een continurooster. Uw kind is aaneengesloten bij ons op school. We lunchen in de groep tijdens een korte middagpauze.

De schooltijden zijn: maandag tot en met vrijdag van 8.30 uur tot 14.00 uur.

Vakanties en vrije dagen

Wilt u weten wanneer uw kind vrij is of feest viert?
Hier ziet u wanneer vakanties, studiedagen en andere vrije en feestdagen gepland zijn.

Faciliteiten

De St. Jozef beschikt over een volledig uitgeruste sporthal. Die kan met een podium ook makkelijk omgeturnd worden tot een ‘theaterzaal’. Handig voor onze eindmusical en andere toneeluitvoeringen!

Schoolgids

Als ouder wilt u een goed gevoel hebben bij de basisschool voor uw kind. Op deze website krijgt u al een indruk waar wij als St. Jozef voor staan. Voor een compleet beeld verwijzen we u graag naar onze schoolgids.

Klachtenregeling

De St. Jozef staat voor een veilige en integere schoolomgeving. Mocht u vragen, klachten of twijfels hebben over gedrag op onze school, dan kunt u dat – vertrouwelijk – melden bij onze interne contactpersoon: Sanne van Stralen. Zij is te bereiken via e-mail sanne.vanstralen@skowf.nl. Hier vindt u de klachtenregeling van SKO West-Friesland.

Kinderopvang

Basisschool, peuteropvang en buitenschoolse opvang op één plek; dat is lekker vertrouwd. In ons gebouw heeft ook kinderopvangorganisatie Partou een locatie. Deze combinatie staat
garant voor een omgeving waar kinderen zich helemaal thuis voelen en zich natuurlijk kunnen ontwikkelen.

Passend onderwijs

Kinderen hebben recht op passend onderwijs, ook als het ene kind wat meer zorg en ondersteuning nodig heeft dan het andere kind. Hoe we dat op de St. Jozef invullen, staat in het schoolondersteuningsplan.

Schoolondersteuningsplan

Verlof en verzuim

In Nederland moeten alle kinderen vanaf 5 jaar naar school. Het kan gebeuren dat er door omstandigheden een of meerdere dagen verlof buiten de vakanties nodig is. Ouders kunnen een verlofformulier ophalen bij de directie. Het ingevulde formulier dient ten minste 8 weken voor de aangevraagde verlofdatum bij de directie worden ingeleverd. De directie beslist over eventuele de toekenning van het verlof.

Is een leerling afwezig en/of ziekgemeld na de afwijzing van een verlofaanvraag en/of grenst een ziekmelding aan een vakantie, dan wordt er standaard altijd een melding van twijfelachtig verzuim gedaan bij Leerplicht Medemblik.

Dit beleid is van toepassing op leerplichtige leerlingen vanaf vijf jaar. Is uw kind nog geen vijf en houdt u uw kind een dagje thuis, dan vragen we u dat in overleg met de leerkracht te doen.

Het volledige beleid omtrent verlof en verzuim, inclusief de wettelijke voorwaarden voor verlof, vindt u in onderstaand document.

Schoolgids

In onze schoolgids krijgt u een compleet beeld van onze school.

Schoolplan

In ons schoolplan staan de doelen en ambities voor de komende vier jaar beschreven

Aannamebeleid

Wanneer uw zoon of dochter vier jaar is, mag het naar de basisschool. We verwelkom hem of haar dan graag. Natuurlijk bent u altijd van harte welkom voor een rondleiding. Wilt u een rondleiding? Maak dan een afspraak. U kunt hier onze contactgegevens vinden.

In ons aannamebeleid staat beschreven hoe de procedure van het aanmelden van een leerlingen op onze school verloopt.

Vragen?

Heeft u vragen? Stel ze gerust!

Naam