Een positief schoolklimaat

Op de St. Jozef streven we naar een positief schoolklimaat. Wat dat inhoudt? Dat zie je elke dag terug in de manier waarop wij met leerlingen omgaan. Bij ons staan de behoeften, het welbevinden en de mogelijkheden van het kind centraal. Hoe kunnen we zijn groei goed begeleiden?

Eerst het kind, dan de leerling

Net als voor volwassenen geldt voor kinderen: pas als je lekker in je vel zit, kom je tot ontwikkeling. Welzijn is een voorwaarde voor de ontwikkeling. ‘Eerst het kind, dan de leerling’, noemen we dat. Als kinderen met een lach uit school komen, hebben we het met elkaar goed gedaan.

Dat effect bereik je door aan te sluiten bij wat een kind nodig heeft en leuk vindt. Daar zet je iets in gang, daar laat je het stromen. Niet door hem te overvragen, maar door hem uit te dagen. Door werelden te openen, de juiste vragen te stellen en goed gedrag te belonen. Zo zet je de krachtigste motor van leren bij een kind aan: nieuwsgierigheid!

Ontdekkingsreis

Als school en leerkrachten zijn we er om het leerproces te ondersteunen. Om te sturen en te stimuleren. Zodat een kind het beste uit zichzelf haalt. Waar dat op uitkomt? Dat weten wij ook niet precies. Dat maakt basisonderwijs zo leuk. Het is een gezamenlijke ontdekkingsreis.

Onze school is relatief klein. Dat maakt het makkelijker om elk individueel kind te zien en te leren kennen en het onderwijs op hem af te stemmen. We hebben gecombineerde groepen, waarin kinderen van elkaar kunnen leren. We gebruiken een leerlingvolgsysteem waarmee we ‘adaptief’ toetsen. Dat wil zeggen: de toetsen passen zich automatisch aan het niveau van de leerling aan. En als blijkt dat kinderen uit diverse groepen in een bepaald vak iets extra’s nodig hebben, kunnen we ze bij elkaar zetten voor meer uitdaging.

Een school voor iedereen

Maatwerk is een manier om leren niet als ‘opgave’ te laten ervaren, maar als een natuurlijk proces. Dat gunnen we elk kind in Zwaagdijk-Oost en daarbuiten. De St. Jozef is de enige school in het dorp. Daar zijn we ons sterk van bewust. Wij willen dat elk kind hier zijn plek vindt en zich breed kan ontwikkelen. Dat draagt niet alleen bij aan een prettige gemeenschap, het geeft kinderen ook een mooie, positieve basis voor de rest van hun leven.

Onze kernwaarden zijn:

  • Ontdekken
  • Verbonden
  • Respect
  • Vertrouwen
  • Positief

Contactformulier

Heeft u vraag? Of wilt u een rondleiding door onze school? Neem gerust contact met ons op.

Naam