Brede ontwikkeling

Als een kind in deze samenleving zijn plek wil vinden, heeft hij een brede basis nodig. Hij moet bepaalde vaardigheden hebben, de wereld om hem heen begrijpen, zijn talenten ontwikkelen en zich tot anderen kunnen verhouden. Al die facetten komen spelenderwijs aan bod in ons onderwijs.

Bezit je de basisvaardigheden?

De essentie van ons onderwijs blijft de beheersing van vakken als rekenen, taal, spelling en burgerschap. Deze bagage is onmisbaar in het leven. De basis moet op orde zijn. Wat wel veranderd is, is de manier waarop deze vaardigheden worden aangeboden. Zij worden ook gekoppeld aan thema’s en verwerkt in digitale leermiddelen. Die rijkdom van het leren benutten wij ten volle.

Begrijp je de wereld?

Als je op school kinderen de wereld om hen heen wilt laten begrijpen, moet je de wereld in school halen. Dat doen wij met onze thema’s zoals alles wat met onze gezondheid te maken heeft, of met de Tweede Wereldoorlog, of met bouwen in Nederland! We gaan elke dag weer voor glinsterende ogen bij elke leerling.

Voor ons themaonderwijs maken we gebruik van VierKeerWijzer. Deze werkwijze leidt tot een enorme variatie aan werkvormen, van spreekbeurten tot werkstukken en spelletjescircuits. Met keuzekaarten kunnen kinderen binnen de centrale kaders hun eigen nieuwsgierigheid volgen en onderwerpen en activiteiten oppakken waar hun interesse ligt.

Kun je je talenten ontwikkelen?

De eigen identiteit van een kind komt in ons onderwijs op verschillende manieren naar voren. Daar zijn we alert op. Wat vindt hij leuk? Wat kan hij goed? We zijn een relatief kleine school en kennen onze leerlingen. Daarnaast hebben we een uitgekiend leerlingvolgsysteem, waarmee we een scherp beeld krijgen van de leerprestaties en daarop kunnen aansluiten in ons onderwijs.

Maar leerprestaties zeggen niet alles over een kind. Een van de mooie kanten van basisonderwijs is de zoektocht naar waar zijn talenten liggen. Wij hebben creative dagen waarop we met elkaar gaan knutselen (met hulp van ouders), geven muziek- en dramales en organiseren musicals. We leiden leerlingen op tot ‘digital leaders’, die medeleerlingen én leerkrachten helpen bij allerhande ICT-klusjes, en we polsen graag ons leerlingenpanel hoe zij over bepaalde onderwerpen denken.

In zo’n veelzijdige onderwijsomgeving krijgen kinderen steeds meer kleur op de wangen. Ze gaan zichzelf ontdekken. Uiteindelijk helpt hen dat om te vertrouwen op hun ‘eigen ik’ en zelfbewust de toekomst in te gaan.

Hoe sociaal ben je?

Een talent is ook omgaan met anderen. Niet iedereen is daar even bekwaam in, en toch is het een onmisbare vaardigheid. Als mens ben je niet alleen een individu, maar ook altijd deel van een groep. Wat dat betreft is een school een samenleving in het klein. Kun je samenwerken met anderen, heb je respect voor je medeleerlingen en ben je behulpzaam?

Kinderen ontwikkelen dat gedrag niet vanzelf. Daarin moet je ze begeleiden. Wij gebruiken daarvoor de methode Leefstijl. Door stil te staan bij de lessen van dit programma zorgen we voor een positief en veilig schoolklimaat. En belangrijker nog, we stimuleren de ontwikkeling van kinderen tot sociaal vaardige, betrokken en zelfstandige volwassenen.