Onze school en ouders

De St. Jozef is de enige school in Zwaagdijk-Oost. We staan midden in de gemeenschap en onderhouden nauwe banden met ouders.

Hoezeer we geworteld zijn in het plaatselijke maatschappelijke leven, blijkt alleen al uit onze locatie. We maken onderdeel uit van MFA Over de Leek, ofwel het dorpshuis van Zwaagdijk. Een bruisend centrum van allerlei dorpsactiviteiten en bijeenkomsten.

Het belang van ouderbetrokkenheid

In onze accommodatie worden we elke dag herinnerd hoe belangrijk het is om in contact te zijn met mensen met wie je een gemeenschap vormt. In ons geval zijn dat natuurlijk vooral ouders die hun kinderen aan onze zorg hebben toevertrouwd.

Samen zijn we verantwoordelijk voor hun ontwikkeling. Zo voelen we dat echt. We betrekken ouders intensief bij het schoolleven. Dat doen we onder meer met behulp van onze nieuwsbrief en de Parro-app, waarmee ouders op de hoogte blijven van alles wat hun kinderen meemaken in hun groep en op school.

In oudercafé’s bespreken we actuele onderwerpen, waarbij we ook nieuwsgierig zijn naar uw mening. Ook worden hier zaken als pesten, weerbaarheid en het gebruik van de mobiele telefoon besproken. Vaak schakelen we de GGD en schoolmaatschappelijk werk in om ons bij deze thema’s te ondersteunen.

Een actieve oudervereniging

U kunt zelf bijdragen aan het schoolleven. We zijn altijd op zoek naar ouders die ons bijvoorbeeld helpen bij de creadagen of ‘gastspreker’ willen zijn bij een van de thema’s. Feestdagen zoals carnaval of Kerstmis zijn een fijne onderbreking van de normale schoolroutine en vieren we uitbundig. Gelukkig doet ook hier de gemeenschapszin van Zwaagdijk-Oost zich gelden. We hebben  een actieve oudervereniging. Zij beheren ook de vrijwillige ouderbijdrage.

Ouder/kindgesprekken

Het contact wordt persoonlijker via de ouder/kindgesprekken. Kinderen vertellen in deze gesprekken over de doelen die ze nastreven. Het versterkt het besef dat ze zelf ‘eigenaar’ zijn van deze doelen. Verantwoordelijkheid nemen voor je eigen ontwikkeling is een belangrijke 21e-eeuwse vaardigheid. En wilt u als ouder los van deze contactmomenten iets bespreken, dan kan dat natuurlijk. Onze deur staat altijd voor u open.

Medezeggenschapsraad

Wilt u meepraten over het schoolbeleid? Dan is onze medezeggenschapsraad (MR) misschien iets voor u. In de MR hebben behalve twee leerkrachten ook twee ouders zitting. De St. Jozef maakt deel uit van SKO West-Friesland. Schooloverstijgende zaken binnen SKO West-Friesland worden besproken met de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR). Wij vaardigen als school één persoon af naar de GMR. De MR is bereikbaar via: mr.stjozef@skowf.nl